Základní hodinová smluvní cena

2000 Kč + DPH

Odměna může být ve všech případech sjednána rovněž jako mimosmluvní dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).