INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ COOKIES A OBDOBNÝCH ZÁZNAMŮ

na stránkách www.bockova.cz

Jaké technologie používám?

Používám cookies, Local storage, Session storage a Google Analytics.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Co je Local storage a Session storage?

Local storage a Session storage jsou záznamy, pomocí kterých si Váš prohlížeč pamatuje obdobné informace jako se ukládají v cookies, pouze s tím rozdílem, že se k tomu nevytváří zvláštní soubory. Údaje uložené v Session storage si Váš prohlížeč pamatuje pouze po dobu jedné návštěvy webové stránky.

Co je Google Analytics?

Google Analytics je nástroj, který používám pro analýzu návštěvnosti mých stránek provozovaný společností Google LLC.

K čemu tyto technologie používám?

Uvedené technologie používám zejména ke správné funkci a k nastavení mých webových stránek podle Vašich preferencí a také k analýze přístupu uživatelů k mým webovým stránkám.

Jaké údaje zpracovávám, komu je předávám, jak dlouho jsou údaje uchovávány?

Funkční cookies

Při návštěvě a používání Webových stránek pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo neudělíte souhlas, shromažďuji pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč předává na server, což je nezbytné, aby Vám bylo možné zobrazit Webové stránky a zaručit Vám stabilitu a bezpečnost jejich užívání.

Analytické cookies

Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.

 

Údaje z cookies, Local storage ani Session storage nikomu nepředávám.

Na základě jakého oprávnění Vaše osobní údaje zpracovávám?

Vaše osobní údaje zpracovávám na základě Vašeho souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat zde, nebo tak, že naše webové stránky opustíte. Uložené údaje můžete ze svého zařízení kdykoli smazat a nastavit zabezpečení Vašeho prohlížeče tak, aby nechtěné údaje (např. cookies) neukládal.

Předávám Vaše osobní údaje do zemí mimo EU?

Vaše osobní údaje nepředávám do zemí mimo EU. Pouze údaje anonymizované vzniklé zpracováním Vašich osobních údajů předávám společnosti Google LLC, která z nich pro mě vytváří analýzy návštěvnosti našich stránek.

Je zpracování Vašich osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy?
Poskytnout Vaše osobní údaje není ani zákonná ani smluvní povinnost, pouze jsou nutné pro správné fungování mých webových stránek a analýzu chování jejich návštěvníků.

Máte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje nemáte povinnost poskytnout, ale v tom případě nebude technicky možné zajistit Vám správné fungování mých stránek.

Dochází na základě Vašich osobních údajů k profilování nebo jinému automatizovanému rozhodování?

Nedochází.

Základní práva související se zpracováním

Své osobní údaje uložené na Vašem zařízení můžete zkopírovat, zkontrolovat, případně opravit, či doplnit. Svá práva také můžete uplatnit zasláním zprávy na e-mailovou adresu: bockova@bockova.cz. Mezi Vaše práva patří:
právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;

  • právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, a to i ve strojově čitelné podobě;
  • právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
  • právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;
  • právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Mgr. Hana Bočková, advokátka
správce údajů